FANDOM


Pentan-2-on

Pentan-2-on

Et keton er et stoff som har minst ett oksygenatom dobbeltbundet til et av karbonatomene i midten av hovedkjeden.

NavnsettingEdit

Ketoner får en ekstra -on endelse. Hvis det trengs, setter man et tall foran endelsen for å indikere hvilket karbonatom oksygenet skal bindes til.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.