FANDOM


Group acid

Syregruppa

En karboksylsyre er et stoff som har karboksylsyregruppa på enden. Denne gruppen består av et karbonatom, to oksygenatomer og et hydrogenatom og harstrukturen til høyre.

NavnsettingEdit

Karboksylsyrer navnsettes ganske enkelt ved å legge til -syre på slutten av resten av kjeden sitt navn.
Propansyre

Propansyre