FANDOM


Group acid

Syregruppa

En karboksylsyre er et stoff som har karboksylsyregruppa på enden. Denne gruppen består av et karbonatom, to oksygenatomer og et hydrogenatom og harstrukturen til høyre.

NavnsettingEdit

Karboksylsyrer navnsettes ganske enkelt ved å legge til -syre på slutten av resten av kjeden sitt navn.
Propansyre

Propansyre

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.