FANDOM


2-klorpropan

2-klorpropan

Et halogenert hydrokarbon er et hydrokarbon som har et halogenatom, vanligvis fluor, klor eller brom, bundet til seg som en sidegruppe.

NavnsettingEdit

Halogeniserte hydrokarboner navngis som om halogenene skulle vært sidegrupper, og de kalles bare for navnet på atomet, for eksempel klormetan.