FANDOM


Etylmetyleter

Etylmetyleter

En eter er et stoff som baserer seg rundt et oksygenatom. Oksygenatomet kan danne to bindinger.

NavnsettingEdit

Etere får -eter ending, og alt som er bundet til oksygenatomet blir sett på som sidegrupper.